Project Description

Kliniğimizde evcil dostlarınızın hastalık durumlarında ve rutin kontrollerde erken tanı ve tedavi için 

  • Tam kan sayımı
  • Biyokimya analizi
  • İdrar analizi
  • Dışkı muayenesi
  • Mikroskobik muayene 

işlemleri  laboratuvarımızda uygulanmaktadır.